Rocky Beach – turistički kompleks nalazi se na na magistralnom putu između Bara i Ulcinja i do njega je moguće doći veoma brzo i lako iz svih pravaca.

MapAvio saobraćaj
Aerodromi Podgorica 80 km, Tivat 70 km

Drumski saobraćaj
Drumski prilaz Rocky Beachu:
Granični prelaz Debeli Brijeg – H.Novi – Trajekt – Tivat – Bar 105 km
Granični prelaz Božaj - Podgorica – Bar – Jadranskom magistalom 95 km

Brodski saobraćaj
Međunarodne luke: Bar - Bari, Bar - Ankona.

Željeznički saobraćaj:
Željezničkom prugom - Beorad – Podgorica - Bar

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail:
Pitanje:
 


View Rocky Beach in a larger map
Webmaster site